Eleonora és az ördög

Rejtélyes események tárháza

Csatlakozz feliratkozóink közé!

Eleonora Zugun román parasztcsalád gyermeke volt, aki az út mentén lelt pénzen édességet vásárolt magának. Amikor a nagyanyja megtudta, ráförmedt Eleonorára, hogy az ördög pénzét költötte el, aki a lenyelt édességgel együtt belé is költözött. Még azon az éjszakán erőszakos jelentek zajlottak le a megrémült gyermek környezetében – kövek repültek a levegőben és ablakok törtek be. A további zavargások elkerülése végett Eleonorát kolostorba küldték. Itt a beszámolók szerint bútorok kezdtek lebegni a föld felett, s a tárgyak minden jel szerint pusztán gondolati erő hatására változtatták a helyüket. A lányt végül is őrültekházába dugták.

Addigra azonban Eleonora esete már nemzetközi figyelmet keltett. Sajnos a német lélekbúvár, Fritz Grünewald elhunyt szívrohamban, mielőtt megvizsgálhatta volna a lányt. 1925 szeptemberében a lélektani tudományok patrónája, Zoe Wassilko-Serecki grófnő Bécsbe vitte Eleonorát. A rá következő évben több mint 900 rendkívüli esemény történt. A szerencsétlen lány meg volt győződve róla, hogy Dracu szállta meg – így hívják az ördögöt románul –, s megpróbálta kisebb ajándékokkal kiengesztelni, ám mindhiába.

1926 áprilisában Harry Price meghívta a grófnőt és Eleonorát a londoni Pszichikai Kutatások Társaságok laboratóriumába. Úgy találta, a gyermek különleges alany. A tárgyak rejtélyes módon helyet változtattak jelenlétében, ráadásul olyan hang kíséretében, mintha odahajították volna őket. A lány pulzusa minden egyes ilyen eset után percenként hússzal emelkedett, s ebből Price azt a következtetést vonta le, hogy valamiképpen ő intézi a helyváltoztatásokat.

Ekkor már ott tartottak, hogy ha Dracu bosszankodott vagy megsértődött, Eleonora karján, mellén, kezén és arcán a csalánkiütéshez hasonló vörös foltok, horzsolások, hurkás daganatok, sőt harapásnyomok jelentek meg. Price arra a következtetésre jutott, hogy ezek a jelek nem egyediek, pszichológiai magyarázatuk van és „irányíthatók”. A spiritizmus kopogó szelleme, a poltergeist tevékenysége gyakran kapcsolódik serdületlen gyermekekhez, s mint egyéb esetekben is történt, a jelenség megszűnt, amikor Eleonora elérte a pubertáskort. Élete normális mederbe terelődött, s végül is derék fodrásznő lett belőle Romániában. Ha nagyanyja nem korholta volna, talán Dracu sem szállja meg, és Eleonora Zugun sosem hagyja el egyszerű szülőfaluját.

( Reader’s Digest válogatás/Misztikus történetek gyűjteménye – lejegyezte: Csiribusz,(csiribusz.blog)

Kapcsolódó cikkek

Bizonyított
H.

Manószerű emberfaj maradványaira bukkantak

Ér­de­kes hír röp­pent fel nem­ré­gi­ben az in­ter­ne­ten, né­hány Ír­or­szág­ban ta­lált, igen kicsi, hum­anoid csont­váz kap­csán. Sokan egy eddig is­me­ret­len, fél méter magas em­ber­faj­ról be­szél­nek, ami

Nem bizonyított
Kovács Roland

Gonosz lélek szállta meg a szingapúri szobalányt?

Amikor Szingapúrban élő jómódú Nurul Baker és felesége visszanézték a házában elhelyezett biztonsági kamera előző napi felvételeit, döbbenten vették észre, hogy a szobalányuk meglehetősen furcsán viselkedett,